powrót do aktualnościKonkurs na komiks o tematyce ekonomicznej

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy ekonomicznej wśród Polaków poprzez przystępną formę jaką jest komiks.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja FOR, Konkurs ma charakter otwarty

Tematyka prac konkursowych

Do wyboru jest jeden temat spośród siedmiu kategorii tematycznych.
- inflacja
- oszczędzanie / inwestowanie
- podatki
- wcześniejsze emerytury
- prywatyzacja
- płatna / bezpłatna służba zdrowia
- płatne / bezpłatne studia wyższe

Technika wykonywania prac: dowolna, umożliwiająca reprodukcję.

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace nigdzie dotąd niepublikowane.

Uczestnik konkursu może przysłać tylko jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość, o objętości do max 8 stron A4 (układ i liczba rysunków na stronie jest dowolna, format A4 - 210 x 297 mm, układ pionowy lub poziomy).

Na każdej stronie pracy wyłącznie na odwrocie należy czytelnie podać:
- kategorię tematyczną
- imię, nazwisko, adres, e-mail, tel. autora
- numer strony

UWAGA! Razem z pracą trzeba koniecznie przesłać podpisany formularz dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (dostępny na www.for.org.pl ).
Prace powinny być zapakowane w podpisaną sztywną teczkę. W miarę możliwości prosimy dołączyć CD z zeskanowanymi pracami. Organizator konkursu nie zwraca prac uczestnikom konkursu.

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia:
10 października 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Fundacja FOR, ul. Stępińska 13, 00-739 Warszawa z dopiskiem "Konkurs na komiks ekonomiczny".
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 października 2008 r. Nazwiska zwycięzców i zwycięskie prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.for.org.pl oraz www.wyborcza.pl/komiksekonomiczny.

Jury konkursu
Leszek Balcerowicz, Jacek Fedorowicz, Tomasz Leśniak i Rafał Skarżycki – twórcy Jeża Jerzego, Michał Ogórek, Marek Raczkowski, Antoni Rodowicz.
Prace będą oceniane pod względem zgodności z zaproponowanym opisem problemu, oryginalności artystycznej i atrakcyjności wizualnej.

Nagrody
- I miejsce - 5000 zł
- II miejsce - 3000 zł
- III miejsce - 2000 zł
- Wyróżnienia w każdej z 7 kategorii po 1000 zł

Wybrane prace zostaną opublikowane.

Pełny regulamin konkursu dostępny jest na stronie Organizatora (www.for.org.pl) i www.wyborcza.pl/komiksekonomiczny.

Dane Organizatora Konkursu

Fundacja FOR, ul. Stępińska 13, 00-739 Warszawa,
email: info@for.org.pl,
www.for.org.pl
Sponsorem nagród jest BZ WBK

Patroni medialni konkursu: Gazeta Wyborcza, tygodnik Przekrój, TVN24, radio TOK FM i portal Gildia.pl.