Historia magazynu // Historia w pigułce


* Pierwsze biuletyny informacyjne po angielsku "Comics News Service from Poland" były zwykłymi kartkami maszynopisu (1991 - 1992). Dopiero od numeru 5 z 1992 były opracowywane na komputerze.

* Numer pierwszy AQQ miał format A5, 36 stron i był kserowany. Swój debiut miał na IV OKTK w Łodzi w październiku 1993 r.

* Numer 5 AQQ był pierwszym, który opuścił drukarnię. Było to w 1994 r.

* Numer 8 AQQ ukazał się już w formacie A4, ze sztywną okładką. W takim standardzie, choć grubsze i w większym nakładzie, AQQ ukazuje się do dzisiaj.

* Najpoczytniejszym w historii pisma okazał się numer 12, w którym ukazał się wywiad z Grzegorzem Rosińskim.

* Numer 16 poświęcony był w większej części twórczemu środowisku komiksiarzy z Łodzi.

* Po raz pierwszy w historii Fundacja Batorego wsparła finansowo pismo komiksowe. AQQ nr 18 mogło zwiększyć przez to ilość stron do 88 i nakład. Był to, jak dotąd, najobszerniejszy numer magazynu.

* Numer 19 był pierwszym dystrybuowanym w sieci Empików w całym kraju. Błyskawicznie sprzedało się 90 procent nakładu.

* Od numeru 20 AQQ ukazuje się w nakładzie 2500 egz.

* Kolorowy plakat pojawił się po raz pierwszy w numerze 22, który wyszedł w grudniu 2000 r., ale datowany by¸ jako pierwszy numer w nowym tysiącleciu. Plakat Mikropolis został zaprojektowany wraz z kalendarzem na rok 2001. Ruszyła całoroczna prenumerata magazynu.

* W numerze 23 zadebiutowała kolorowa wkładka do AQQ pod nazwą "Komixorama". Poza tym magazynowi towarzyszyły dwie wersje plakatu z Jeżem Jerzym.