Magia i technika // Polcon // Arte i Glénat // Stripburger //
Zemun // Daejeon // National Press Club of Canada // Peloduro //
Eurohumor (ang.)


NATIONAL PRESS CLUB CERCLE NATIONAL DES JOURNALISTES/ CANADA
The National Press Club of Canada's 3rd International Editorial Cartoon Competition

The National Press Club of Canada organizuje III międzynarodowy konkurs rysunku prasowego na temat cenzury. Przewidziane są znaczne nagrody. Zwycięzca otrzyma 1500 dolarów kanadyjskich i zostanie zaproszony na uroczystość otwarcia wystawy do Ottawy 2 maja 2003. Druga nagroda - $1000, trzecia - $500, czwarta - $400.

1. Temat konkursu'2003 - CENZURA.
2. Max. 3 prace wykonane w dowolnej technice, czarno-białe lub kolor. Niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.
3. Wymiary prac - A4 (21 x 29,7 cm).
4. Tytuły prac i ewentualne teksty ( w przypadku rysunków z tekstem) muszą być w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim. Prace nie będą zwracane.
5. Imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu/faxu, adres e-mail i tytuł pracy powinny być umieszczone na odwrocie rysunków.
6. Mile widziany krótki opis sytuacji, która była inspiracją powstania pracy.
7. Do prac należy dołączyć krótką notę biograficzną, która może być wykorzystana do celów promocyjnych.
8. Na wystawie zostanie zaprezentowanych 50 najlepszych prac.
9. Udział w konkursie jest non-profit. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do promocyjnego wykorzystania nadesłanych prac.
10. Wyniki zostaną ogłoszone podczas obchodów the World Press Freedom Day Luncheon w the National Press Club in Ottawa, 2 maja 2003 i na stronie Klubu: www.pressclub.on.ca - w tym samym dniu.

Termin (ostateczny) nadsyłania prac: 4 kwiecień 2003.

Adres:
3rd NPC International Editorial Cartoon Competition
150 Wellington Street, Ottawa, Ontario, Canada. K1P 5A4