Magia i technika //


KONKURS NA KRÓTKĄ FORMĘ KOMIKSOWĄ

zorganizowany w ramach Festiwalu Komiksu Japońskiego "reANIMation 3" wraz z wydawnictwem Kasen.

Regulamin:

1) Konkurs jest otwarty dla wszystkich. Tematyka komiksów dowolna. Technika wykonania prac: rysunek dowolną techniką (poza czystym ołówkiem). Prace powinny jednak nawiązywać stylistyką lub odnosić się tematycznie do japońskich komiksów.
2) W konkursie mogą wziąć udział komiksy nigdzie dotąd niepublikowane. Uczestnik konkursu może przysłać maksymalnie trzy prace komiksowe, lecz ilość wszystkich plansz nie może przekroczyć ośmiu. Plansze wyłącznie w formacie A3 (297 x 420 mm).
3) Na odwrocie każdej planszy prosimy czytelnie napisać tytuł pracy i numer strony oraz dane autora(ów): imię, nazwisko i dokładny adres. Prace powinny być zapakowane w podpisaną sztywną teczkę, co umożliwi ich zwrot za pośrednictwem poczty (kserokopie nie podlegają zwrotowi).
4) Prace należy nadsyłać na
adres "Bydgoski Klub Komiksu Japońskiego" ul. Rataja 6/43 85-791 Bydgoszcz do dnia 10 czerwca 2004 (decyduje data stempla pocztowego).
5) Do udziału w konkursie dopuszczone będą wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu.
6) Festiwalu Komiksu Japońskiego "reANIMation 3" obędzie się w Bydgoszczy dniach 16-18 lipca 2004, podczas pierwszego dnia imprezy przyznane zostaną nagrody za I, II i III miejsce, Grand Prix festiwalu oraz wyróżnienia.
7) Prace będą oceniane przez jury złożone z wydawców oraz osob zajmujacych sie komiksem naukowo, a takze dziennikarzy
8) Nagrodzone prace zostaną wydane w formie zbioru, w ograniczonym nakładzie przez wydawnictwo Kasen, będzie je także można obejrzeć podczas wystawy towarzyszącej festiwalowi
9) Regulamin konkursu dostępny jest także na stronie internetowej www.reanimation3.prv.pl

W imieniu organizatorów
Jakub Pilecki