Magia i technika // Polcon // Arte i Glénat // Stripburger //
Zemun // Daejeon // National Press Club of Canada // Peloduro //
Eurohumor (ang.)


Konkurs Arte i Glénat

Stacja telewizyjna Arte i wydawnictwo Glénat oglosiły pierwszy komiksowy konkurs na skalę europejską.

Uczestnicy mają za zadanie wymyślić zamkniętą opowieść na 32 strony komiksu, mającą się rozgrywać w jakimś europejskim mieście. Styl i rodzaj opowieści są dowolne, nie wolno jedynie wykorzystać stylu dydaktycznego. Podobnie dowolne może być czasowe umiejscowienie opowieści: przeszłość, teraźniejszość lub przyszłość.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy być osobą pełnoletnią i nigdy wcześniej nie opublikować komiksu we Francji, Belgii lub Niemczech. W konkursie mogą startować Polacy. Dopuszczalne są prace zbiorowe.

Nadsyłane prace powinny zawierać pierwsze od 5 do 8 stron komiksu (na papierze 19 x 27 cm, rysunek czarno-biały lub kolorowy) i podsumowanie całego scenariusza, zajmujące nie więcej niż 4 strony maszynopisu. Na rewersie każdej przysłanej kartki (zarówno planszy komiksu jak i strony scenariusza) należy podać imię, nazwisko, adres, numer telefonu i e-mail. Prace muszą zostać dostarczone do 31 lipca 2003 roku przed północą na następujący adres:

Concours européen de Bande Dessinée ARTE / GLENAT
Editions Glénat
31-33 rue Ernest Renan
92130 Issy les Moulineaux

Laureaci zostaną wybrani przez grupę jurorów, składającą się z komiksowych artystów z Europy, do końca września 2003. Nagrodą główną jest 5000 euro i publikacja albumu, najpóźniej w roku 2004.

Regulamin konkursu po angielsku można zobaczyć tutaj (format pdf).

Błażej - Lagafium na podst. BDnews.net