Magia i technika // Polcon // Arte i Glénat // Stripburger //
Zemun // Daejeon // National Press Club of Canada // Peloduro //
Eurohumor (ang.)


Konkurs przy "Polconie"

W ramach organizacji XVIII Konwentu Miłośników Fantastyki "Polcon" Elbląski Klub Fantastyki "Fremen" ogłasza konkurs na krótką formę komiksową.

Regulamin konkursu komiksowego

Elbląski klub fantastyki "Fremen" ogłasza konkurs na krótką formę komiksową.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich. Tematyka komiksów: szeroko pojęta fantastyka. Technika wykonania prac dowolna. W konkursie mogą wziąć udział jedynie komiksy nigdzie dotąd niepublikowane. Prace nadesłane na konkurs nie powinny przekraczać ilości dziesięciu plansz. Plansze wyłącznie w formacie A3 (297 x 420 mm), powinny na odwrocie posiadać czytelnie napisany tytuł pracy i numer strony oraz tzw. "godło" czyli hasło oznaczające autora. Dane autora (-ów): imię, nazwisko i dokładny adres; powinny być dołączone w osobnej kopercie, również podpisanej godłem. Prace powinny być zapakowane w podpisaną sztywną teczkę, co umożliwi ich zwrot za pośrednictwem poczty (kserokopie nie podlegają zwrotowi).

Prace należy przesłać do końca czerwca 2003 roku na adres:

Elbląski Klub Fantastyki "Fremen"
Marcin Grygiel ul. Okulickiego 4/30 , 82-312 Elbląg 13

Do udziału w konkursie dopuszczone będą wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu.

Prace eksponowane będą na wystawie konkursowej podczas trwania XVIII Konwentu Miłośników Fantastyki Polcon 2003 w Elblągu.

O wynikach konkursu zadecyduje głosowanie jury.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości zamknięcia XVIII Konwentu Miłośników Fantastyki Polcon 2003 w Elblągu

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji wybranych fragmentów prac w informatorze imprezy oraz w materiałach prasowych i internecie jako formę promocji autora i konwentu.

Po zakończeniu wystawy, w biurze konwentu można będzie odebrać oryginały prac konkursowych, lub w ciągu trzech miesięcy zostaną odesłane pocztą.

Więcej informacji wkrótce na naszej oficjalnej stronie Polconu 2003
polcon.fandom.art.pl


Jacek Białołęcki