Możesz skontaktować się z redakcją bespośrednio ze strony www, bez użycia oddzielnego programu. Wystarczy, że skorzystasz z poniższego formularza.adres do korespondencji:

Zin Zin Press
ul. Nowina 15
60-589 Poznań

wydawca:

Zin Zin Press
Poznań, tel. 0-602 344-916

adresy e-mailowe

Witold Tkaczyk
(redaktor)