powrót do aktualności

 

POLSKI KOMIKS HISTORYCZNY

Okrągła rocznica odzyskania niepodległości jest dobrym pretekstem do dyskusji - jak zainteresować młode pokolenie Polaków historią państwa i narodu.
Jak wygląda komiks - wie chyba każdy - z reguły połączenie kilku lub więcej obrazków z tekstem narratora lub wypowiedzi postaci składa się na jakąś się historię. I o ile w przeszłości tematyka oscylowała wokół różnych tematów, a ten typ literatury miał służyć wyłącznie rozrywce, współcześnie powstają komiksy historyczne, zmieniające nastawienie do gatunku, który - jak się okazuje - całkiem rzetelnie może funkcjonować jako źródło historyczne. Komiks historyczny ma jeszcze jedną zaletę – wiedza o ważnych wydarzeniach historycznych podana w tak atrakcyjnej formie - wydaje się być bardziej przyswajalna i chętniej sięga po nią młodzież, która nie zawsze interesuje się tą dziedziną.
Komiks historyczny jest obecnie jedną z ważniejszych tendencji we współczesnym polskim komiksie, a jego odmiany, tematykę i różnorodność będzie można zobaczyć w Centrum Kultury AGORA na wystawie POLSKI KOMIKS HISTORYCZNY, 6 listopada o godz. 18.30.
Wystawa autorstwa Michała Słomki, historyka kultury z UAM w Poznaniu, przy współpracy Witolda Tkaczyka z wydawnictwa Zin Zin Press jest częścią międzynarodowego projektu CENTRALA - Central Europe Comics Art poznańskiej Fundacji Transmisja, promującego sztukę komiksu Europy Środkowej. Przedsięwzięcie ma zwrócić uwagę na użyteczność literatury graficznej o tematyce historycznej jako nowego źródła historycznego i pobudzić środowisko naukowe do refleksji nad różnymi formami świadectw o przeszłości. Autorzy postrzegają komiks jako cenne źródło wiedzy o poglądach, postawach współczesnych społeczności i jednostek wobec zdarzeń, zjawisk, wartości otaczającego je świata.
Dyskusji ma służyć prezentacja multimedialna i wykład zatytułowany KOMIKS HISTORYCZNY JAKO ŹRÓDŁO HISTORYCZNE,

POLSKI KOMIKS HISTORYCZNY
projekt artystyczno-edukacyjny, nawiązujący do 11 listopada –
Święta Odzyskania Niepodległości

termin: 6-7 listopada

organizator:
Centrum Kultury AGORA
Plac J.Piłsudskiego 2
51-152 Wrocław
Tel.071 325 14 83, 0 602 455 968
Koordynator: Kasia Mrozek
www.ckagora.pl
Promocja: Beata Gonia, promocja@ckagora.pl

1. Wystawa "Polski komiks historyczny" - część międzynarodowego
projektu CENTRALA Central Europe Comics Art

6 listopada, godz. 18.00
" Polski komiks historyczny" obrazuje jedną z ważniejszych tendencji we współczesnym polskim komiksie: jest to ekspozycja polskiego komiksu historycznego ilustrująca jego odmiany, tematykę i różnorodność adresatów (plansze z wybranych polskich współczesnych komiksów historycznych).
Wystawę zorganizował Michał Słomka z Centrali (Central Europe Comics Art – projekt poznańskiej Fundacji TRANSMISJA) przy współpracy Witolda Tkaczyka z Zin Zin Press. Całe przedsięwzięcie ma zwrócić uwagę na użyteczność literatury graficznej o tematyce historycznej jako nowego źródła historycznego i pobudzić środowisko naukowe do refleksji nad różnymi formami świadectw o przeszłości. Autorzy postrzegają komiks jako ważne i cenne źródło wiedzy o poglądach i postawach współczesnych społeczności i jednostek wobec zdarzeń, zjawisk i wartości otaczającego je świata.

2. PROJEKCJA MULTIMEDIALNA i WYKŁAD
Komiks historyczny jako źródło historyczne

6 listopada, godz. 19.00

Wykład i projekcja dotyczą sposobów wykorzystywania komiksu jako przedmiotu badań historyków, socjologów i kulturoznawców w Polsce i Europie. Poza tym prelekcja prezentuje zawiłe dzieje i przesłanki powstawania komiksów historycznych nie tylko w polskiej komiksografii, ale również środkowo europejskiej i światowej. Pokaz slajdów dotyczy komiksów historycznych i podejmowanej w nich tematyki w ciągu XX wieku.
Wykład jest prowadzony przez historyka kultury z UAM w Poznaniu - Michała Słomkę.

Michał Słomka,
ur.1978, doktorant w Zakładzie Historii Kultury UAM w Poznaniu.
Inicjator i organizator spotkań, koncertów, projekcji, publikacji
prezentujących kulturę krajów Europy środkowej. Koordynator projektu CENTRALA Central Europe Comics Art., promującego sztukę komiksu Europy środkowej i realizator projektu wydawniczego Biblioteka Centrali, w ramach którego wydawane są w Polsce środkowo-europejskie komiksy obyczajowe i historyczne. Razem z Ania Suską koordynuje Przegląd Filmów Dokumentalnych Tranzyt prezentujący kino dokumentalne Europy Środkowej.

4. Warsztaty komiksowe dla szkół gimnazjalnych
„11 listopada – o przeszłości komiksowo)

termin: 7 listopada, godz. 10.00

Przygotowany przez CENTRALĘ warsztat komiksowy dla młodzieży gimnazjalnej oferuje kreatywną zabawę oraz poznanie języka i dramaturgii wyrazu jakimi posługuje się komiks.
W trakcie zajęć zostaną wykonane komiksy dotyczące historii Polski z okresu budowania państwa po I wojnie światowej, tzn. dotyczące najważniejszych postaci i wydarzeń historycznych. Młodzież dostanie za zadanie stworzenie komiksów na planszach, w których prowadzący zaproponują konkretne pierwsze kadry, a uczestnicy będą mieli za zadanie dokończyć rozpoczęte intrygi i fabuły.
Obowiązują zapisy.

poprowadzony przez Michała Słomkę (po wernisażu, ok.godz. 19.00), który opowie o zawiłych dziejach i przesłankach powstawania komiksów historycznych i podejmowanej w nich tematyki nie tylko w polskiej komiksografii, ale również środkowo europejskiej i światowej, oraz o sposobach wykorzystywania komiksu jako przedmiotu badań historyków, socjologów i kulturoznawców w Polsce i Europie.
Uczestnicy wernisażu będą mogli obejrzeć wydawnictwo Narodowego Centrum Kultury 11/11=Niepodległość. Antologia, komiksowy album, wydany w 2007 r. na upamiętnienie obchodów Narodowego Święta Niepodległości, z jedenastoma krótkimi fabułami, mającymi – wedle zamysłu autorów - zainteresować młode pokolenia historią ich państwa i narodu. Poszczególne rozdziały są tak skonstruowane, by przez losy indywidualnego bohatera opisać poszczególne drogi do odzyskania niepodległości.
Antologia jest oryginalną inicjatywą Narodowego Centrum Kultury i Stowarzyszenia Twórców"Contur". Projekt wsparł żołnierz Armii Krajowej i uczestnik Powstania Warszawskiego Henryk Jerzy Chmielewski - znany jako Papcio Chmiel - autor najpopularniejszego polskiego komiksu Tytus, Romek i A'Tomek. W pracach nad albumem aktywnie wzięło udział wydawnictwo Zin Zin Press, specjalizujące się w komiksie historycznym.
Dla gimnazjalistów Centrum Kultury AGORA przygotowało warsztaty plastyczne - 11 LISTOPADA – o przeszłości komiksowo (7 listopada, godz. 10.00-12.00)
Prowadzony przez CENTRALĘ warsztat komiksowy dla młodzieży to kreatywna zabawa oparta na poznaniu języka i dramaturgii wyrazu jakimi posługuje się komiks. W trakcie zajęć zostaną wykonane komiksy dotyczące najważniejszych postaci i wydarzeń historycznych związanych z odzyskaniem niepodległości.
Po wstępie historycznym i prezentacji komiksów, które się na ten temat ukazały, prowadzący zaproponują konkretne pierwsze kadry, a uczestnicy będą mieli za zadanie dokończyć rozpoczęte intrygi i fabuły.
Obowiązują zapisy.


1. Wystawa POLSKI KOMIKS HISTORYCZNY
wernisaż: 6 listopada 2008 r., godz. 18.30, wstęp wolny
2. „11/11=Niepodleglosć. Antologia”
Prezentacja wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury
6 listopada, godz. 18.30 ( w czasie wernisażu)
3. KOMIKS JAKO ŹRÓDŁO HISTORYCZNE
Prezentacja multimedialna i wykład
6 listopada, godz. 19.00
4. „11 listopada – o przeszłości komiksowo”
warsztaty komiksowe dla szkół gimnazjalnych
7 listopada, godz. 10.00-12.00


Informacja: Centrum Kultury AGORA, Plac J.Piłsudskiego 2, 51-152 Wrocław
Tel.071 325 14 83 w.23, dz.programowy@ckagora.pl, www.ckagora.pl
Koordynator: Kasia Mrozek

(wit)