Recenzje // Podsiedlik // Yakari i Wielki Orzeł:


YAKARI i Wielki Orzeł; scen. Job, rys. Derib, tłum. Hanna Wierzbicka, 52 str. A4, kolor, Wydawnictwo Podsiedlik, Raniowski i S-ka, Poznań 2002, cena 15,90 zł

Do grona poważnych wydawców komiksów dołączył i Poznań. Wydawnictwo Podsiedlik, Raniowski i S-ka cykl ,,Ale komiks!" rozpoczęło dwoma albumami z serii Yakari. Są to komiksy przeznaczone dla dzieci do lat 8. Opisują perypetie małego chłopca z plemienia Siuksów, który posiada dar rozmawiania ze zwierzętami. Stają się one kolejno jego przyjaciółmi. Wielki Orzeł, który początkowo ukazuje się w snach chłopca, potem towarzyszy mu na jawie, opiekując się malcem w trudnych chwilach. Jak każdy chłopiec, Yakari chce jak najszybciejstać się dorosły. Naśladuje indiańskich wojowników jak tylko potrafi. Ratując z opresji młodego mustanga - Mały Piorun zostanie wkrótce jego wierzchowcem - Yakari zostaje obdarowany przez Wielkiego Orła najpiękniejszym z jego piór. Ale, by na nie zasłużyć w oczach dorosłych współplemieńców, będzie musiał podjąć jeszcze niejedną odważną decyzję.

Klasyczny rysunek ze szkoły Uderzo, nieskomplikowany, łagodny scenariusz, zwracający uwagę na przenikanie się świata dziecka i dorosłych, na znaczenie snów, pokonywanie strachu i słabości, to atuty tego komiksu. Dobry odbiór całości psują jednak nieco wyblakłe kolory. (wit)