Recenzje // pozostali // Zimne Nogi nr 1 i 2:


ZIMNE NOGI nr 1, 24 str. A5, ksero cz.-b., cena: 3 zł
ZIMNE NOGI nr 2, 24 str. A5, ksero cz.-b., wydaje: Maciej Pałka, Lesko, kontakt: mci.k@poczta.fm, cena: 3 zł (przesyłać na konto: PKO BP I o/Lublin, 74-10203147-851719869)

Fanzin w połowie złożony z ilustracji, tekstów poetyckich i prozatorskich, a w połowie z komiksów o charakterze podziemnym. Ciekawe paski o urzędnikach. Każdy oryginalny numer ma wlepioną "relikwię pięknego Migela" (wlepiony kawałek materiału). (wit)