Zwiastuny oraz zapowiedzi przyszłych numerów magazynu AQQ:


Nie wiadomo, czy tytuł będzie się jeszcze ukazywał. Wobec planów potencjalnego nowego wydawcy, który chce uruchomić nowy magazyn komiksowy o profilu fantastycznym, pod dużym znakiem zapytania stoi możliwość przejęcia przez niego pisma krytycznego. Zin Zin Press skupi się teraz na wydaniach albumowych.